Laboratorija

Laboratorija ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas izmanto uzvedības ekonomikas (behavioural economics) un bikstīšanas (nudging) pieeju. Laboratorija risina augstākas sarežģītības petnieciski konsultatīvus jautājumus, ar kurām citi konsultanti netiek galā.

Laboratorija ir pirmais uzņēmums Latvijā , kas aktīvi izmanto etnogrāfiskās un antropoloģiskās metodes

Uzņēmums darbojas jau 16 gadus un ir vairāku pētniecības un apmācības virzienu aizsācēja Latvijā.

Laboratorija uzsāka augstas kvalitātes pieaugušo izglītības seminārus par filozofijas tēmām

Sākot no 2005.gada veica kultūras patēriņa pētījumus

Pirmoreiz Latvijā izmantojot kontrastscenāriju metodes veica Rīgas attīstības scenāriju modelēšanu 2006.gadā

Veica apjomīgu kultūras ekonomiskās ietekmes novērtējumu 2007.gadā

Izstrādāja metodoloģiju veica virkni apjomīgu pētījumu un ekspertdiskusiju un uzrakstīja Latvija 2030 pirmo redakciju

Izstrādāja jaunu sociālo labumu sistēmu Lattelecom 2011.gadā

Kā konsultants palīdzēja izstrādāt un īstenot principiāli jauna biroja ABW (activity based workplace) konceptu, izmantojot nudging pieeju, 2014/15/16 gadi

http://www.leta.lv/eng/photo/album/4EACF780-11F6-4D78-9439-54CBC35A4B5E

Amizanti, bet tieši Labotarorija veica pirmo garboloģijas pētījumu- kad bagātu cilvēku patēriņa uzvedību noteica, analizējot viņu atkritumu maisu saturu