Izsvītrotais atsaucēs izmantotais reformu plāns

2012.gada 3.jūlijā tika publiskots reformu izplides plāns vispārīgajā izglītībā, ko izstrādāja darba grupa Maijas Kokares vadībā. Vēlākos dokumentos, tas ir ticis bieži pieminēts kā pamats. Bet tagad ir kaut kā izsvītrojies no IZM iecirkņiem.

Man vēl viena kopija bija.  Reformu_istenosanas_ricibas_plans_03.07.2012